Tel. 038 - 4 602 102

Edisonstraat 6, 8013 PS Zwolle - Zuid


Autoplaza & RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

RDW
De RDW is de instelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid.

De naam RDW is oorspronkelijk afgeleid van de benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer, maar dat is niet de officiële naam. De Wegenverkeerswet 1994 spreekt van een Dienst Wegverkeer maar bepaalt dat deze dienst in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als RDW.


Taken
De RDW voert wettelijke taken uit. Hoofdtaak is het bijhouden van de levensloop van Nederlandse gemotoriseerde voertuigen en het beheer van de bijhorende documenten, zoals kentekens. Dit gebeurt in de zogenoemde Basisregistratie Voertuigen (BRV). Daarnaast is de RDW ook de houder van het register voor rijbewijzen (en voor de bromfietscertificaten die tot 2006 werden uitgegeven) en daardoor ook de uitgever van het rijbewijs. De registratie van snelle motorboten is eveneens bij de RDW ondergebracht.

De taken zijn de volgende:
Toelating van voertuigen en voertuigonderdelen op de Nederlandse en Europese markt. De RDW heeft hiervoor in Lelystad een keuringscentrum en testbaan.
Toezicht en controle op de technische staat van voertuigen in verband met veiligheids- en milieueisen (Algemene Periodieke Keuring, APK).
Toezicht en controle op de door RDW erkende bedrijven.
Registratie en informatieverstrekking (onder meer kentekens en rijbewijzen)
Documentafgifte (onder meer kentekenbewijzen en rijbewijzen)

Erkenningen

Wij zijn een onafhankelijk autobedrijf en sinds 1989 actief. Daarnaast zijn alle auto’s voorzien van NAP en RDW erkend.